Now showing items 1-1 of 1

    • Persepsi Mahasiswa UKMI As-Siyasah Terhadap Film Ayat-Ayat Cinta 2 

      Nasution, Mukti Hidayat (Universitas Sumatera Utara, 2019)
      This thesis is titled "Student UKMI As-Siyasah Perception of Film Ayat-Ayat Cinta 2. The purpose of this study is to knowing display content, Stead obtained and perception of students UKMI As-Siyasah FISIP USU on Film ...